0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  O nás  Finančný reporting za Komerční banku Bratislava, a.s.

Finančný reporting za Komerční banku Bratislava, a.s.

Výsledky hospodárenia Komerční banky Bratislava, a.s. uverejňované podľa § 37 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v aktuálnom znení a v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 1/2007 a opatrením Národnej banky Slovenska č. 15/2010.

Hospodárske výsledky


Hľadanie

Hlavná navigácia