Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív   Spracovanie platieb v Komerční banke Bratislava, a.s. (KBB) na konci roka 2010

Spracovanie platieb v Komerční banke Bratislava, a.s. (KBB) na konci roka 2010

Všetky tlačové správy

Štvrtok, 23. 12. 2010

Vážená pani, vážený pán,

V súvislosti s blížiacim sa koncom roka 2010 si Vás dovoľujeme upozorniť na niektoré opatrenia Komerční banky Bratislava, a.s., ktoré sa týkajú odovzdávania platobných príkazov v obchodnom mieste KBB a prostredníctvom elektronického bankovníctva KBB v posledných dňoch tohto roka.

Obchodné miesto KBB bude v závere roka 2010 v prevádzke v štandardných hodinách.

1. Tuzemský platobný styk

Komerční banka Bratislava, a.s. prijíma príkazy tuzemského platobného styku do 31. decembra 2010 vrátane. Pokiaľ chcete mať istotu zúčtovania Vašich príkazov v medzibankovom platobnom styku v oboch bankách v rámci roku 2010, odovzdajte príkazy Komerční banke Bratislava v nasledujúcich termínoch:

Platobné príkazy na úhradu v EUR, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2010, odovzdajte

 • v papierovej forme v obchodnom mieste KBB najneskôr vo štvrtok 30. 12. 2010 do 16:00 hod. so splatnosťou najneskôr 30. 12. 2010,
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KBB najneskôr vo štvrtok 30. 12. 2010 do 16:30 hod. so splatnosťou najneskôr 30. 12. 2010.

Príkazy na expresné platby v EUR do iných bánk v tuzemsku odovzdávané v deň splatnosti, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2010 (pričom pripísanie prostriedkov na účet príjemcu závisí na rozhodnutí príslušnej banky), odovzdajte

 • v papierovej forme v obchodnom mieste KBB najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 14:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2010,
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KBB najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 14:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2010.

Platobné príkazy na úhradu v EUR a v cudzej mene, určené pre klientov KBB, ktoré majú byť zúčtované ešte v  roku 2010, odovzdajte

 • v papierovej forme v obchodnom mieste KBB najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 16:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2010,
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KBB najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 16:30 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2010.

2. Zahraničný platobný styk

Komerční banka Bratislava, a.s. prijíma platobné príkazy na zahraničné platby do 31. decembra 2010 vrátane. Pokiaľ musíte záväzky voči svojim obchodným partnerom uhradiť ešte v 2010 (s valutou roka 2010), odovzdajte platobné príkazy v nasledujúcich termínoch:

Platobné príkazy na zahraničné platby v prospech klientov iných bánk:

 • v papierovej forme v obchodnom mieste KBB
  • štandardným spôsobom najneskôr v stredu 29. 12. 2010 do 15:00 hod.,
  • expresným spôsobom najneskôr vo štvrtok 30. 12. 2010 do 14:30 hod.,
  • urgentným spôsobom najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 13:30 hod. v menách EUR a USD a do 9:00 hod. v mene CZK,
  • SEPA EuroPlatbu najneskôr vo štvrtok 30. 12. 2010 do 15:00 hod.
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KBB
  • štandardným spôsobom najneskôr v stredu 29. 12. 2010 do 15:00 hod.,
  • expresným spôsobom najneskôr vo štvrtok 30. 12. 2010 do 15:00 hod.,
  • urgentným spôsobom najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 14:00 hod. v menách EUR a USD a do 9:00 hod. v mene CZK,
  • SEPA EuroPlatbu najneskôr vo štvrtok 30. 12. 2010 do 15:00 hod.

Platobné príkazy na zahraničné platby v prospech klientov Komerční banky, a.s., Praha:

 • v papierovej forme v obchodnom mieste KBB
  • štandardným spôsobom najneskôr v stredu 29. 12. 2010 do 15:00 hod.,
  • urgentným spôsobom najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 13:30 hod. v menách EUR, USD a CZK,
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KBB
  • štandardným spôsobom najneskôr v stredu 29. 12. 2010 do 15:00 hod.,
  • urgentným spôsobom najneskôr v piatok 31. 12. 2010 do 14:00 hod. v menách EUR, USD a CZK.

Platobné príkazy prijaté po týchto termínoch budú bankou spracované ale odoslané do zahraničia s valutou roku 2011.

3. Oznámenie o zostatku ku dňu 31. decembra 2010

V priebehu januára 2011 bude majiteľom vybraných bežných účtov zaslané "Oznámenie o zostatku ku dňu 31. decembra 2010". Prípadné zistené rozdiely je možné reklamovať v obchodnom mieste banky do 21. januára 2011.

4. Obchody investičného bankovníctva

Súčasne Vás informujeme o tom, že dňa 31. decembra 2010 bude možné obchody investičného bankovníctva uzatvárať do 15:00 hod.

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok 2011, v ktorom sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Komerční banka Bratislava, a.s.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia