Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Komerční banka Bratislava je pripravená na zmeny vyplývajúce z nového Zákona o platobných službách

Komerční banka Bratislava je pripravená na zmeny vyplývajúce z nového Zákona o platobných službách

Všetky tlačové správy

Piatok, 4. 12. 2009

V Bratislave, 4. december 2009 – nový Zákon č. 492/2009 Z. z., o platobných službách prináša klientom v SR od 1. decembra 2009 niekoľko významných zmien. Komerční banka Bratislava ukončila prípravy na implementáciu novej normy a v najbližších dňoch bude listom informovať všetkých klientov o zmenách.

„Komerční banka Bratislava uplatnila pri úprave podmienok produktov súvisiacich s novým Zákonom o platobných službách, rovnako ako materská spoločnosť KB v Českej republike, kde podobný zákon platí od 1. novembra 2009, maximálne proklientský prístup,“ uviedol Milan Petrikovič, vedúci oddelenia Prevádzka.

Zmeny sa najviac týkajú klientov – občanov.
Nové podmienky napríklad v súlade s novým zákonom umožnia klientom zadarmo stoplistovať stratenú, odcudzenú či zneužitú platobnú kartu. V prípade straty, odcudzenia či zneužitia karty bude významne obmedzený limit spoluúčasti klienta na škodách vzniknutých transakciami touto platobnou kartou. Za predpokladu, že nedošlo k porušeniu bezpečnostných pravidiel manipulácie s kartou, sa bez ohľadu na výšku vzniknutej škody bude klient podieľať na ich náhrade maximálne čiastkou 100 EUR, ostatné náklady ponesie Komerční banka Bratislava.

Zmeny sa dotknú aj oblasti tuzemských a zahraničných platobných služieb. Avšak mnoho požiadaviek stanovených novým zákonom Komerční banka Bratislava spĺňa už v súčasnej dobe - napríklad často spomínané skrátenie doby pripísania prostriedkov na účet nebude pre klientov Komerční banky Bratislava novinkou - už v súčasnosti ich majú všetci klienti k dispozícii v rovnaký deň, kedy ich obdrží banka.

Nový zákon ďalej požaduje, aby najdlhšou periódou na zasielanie výpisov z bežných a sporiacich účtov klientom – občanom bol jeden mesiac. Komerční banka Bratislava preto automaticky od 1. novembra 2009 previedla všetky výpisy pre klientov - občanov s dlhšou frekvenciou ako jeden mesiac na výpisy mesačné. Spôsob doručovania, ktorý má klient s KB Bratislava dojednaný, bude ponechaný. Rovnako tak budú ponechané výpisy s kratšou periodicitou. Výpisy s periodicitou 1 mesiac budú zadarmo.

Okrem rozoslaných listov môžu klienti Komerční banky Bratislava získať kompletné informácie o zmenách platných od 1. decembra 2009 na internetových stránkach www.koba.sk alebo u svojich bankových poradcov.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia