0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Komerční banka Bratislava prináša svojim klientom možnosť využívať cezhraničné SEPA inkaso

Komerční banka Bratislava prináša svojim klientom možnosť využívať cezhraničné SEPA inkaso

Všetky tlačové správy

Utorok, 2. 11. 2010

V Bratislave, 2. november 2010 – S platnosťou od 1. novembra 2010 môžu klienti Komerční banky Bratislava (KB Bratislava) využívať SEPA inkaso.

SEPA Inkaso (SEPA Direct Debit) prináša možnosť platenia prostredníctvom cezhraničného inkasa v rámci celého SEPA priestoru*. SEPA inkaso ponúka rovnaké výhody bezhotovostnej platby ako inkaso v rámci Slovenska a tým môže zabezpečiť včasné zaplatenie faktúr, ktoré klienti banky platia v zahraničí.

Klienti KB Bratislava môžu využívať službu SEPA inkaso iba ako platitelia, využívanie služby SEPA inkaso pre príjemcov neposkytujeme, tzn. nie je možné zasielať cezhraničné inkasné SEPA príkazy.
Z dôvodu ochrany klientov nie je realizácia SEPA inkasa na účtoch klientov KB Bratislava štandardne povolená.

O sprístupnenie služby SEPA môže klient požiadať prostredníctvom tlačiva „Súhlas s inkasom SEPA (SEPA Direct Debit Mandate)“.

* SEPA priestor = EÚ 27 + Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island a Monako, ďalej pravidlá SEPA dobrovoľne akceptujú banky Francúzskej Guayany, Guadeloupe, Martinique, Reunionu a Gibraltáru.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia