Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Komerční banka Bratislava upravuje lehoty na doručenie expresných tuzemských platobných príkazov

Komerční banka Bratislava upravuje lehoty na doručenie expresných tuzemských platobných príkazov

Všetky tlačové správy

Štvrtok, 16. 7. 2009

V Bratislave, 16. júl 2009 – S platnosťou od 20. júla 2009 mení Komerční banka Bratislava (KBB) lehoty na doručenie expresných tuzemských platobných príkazov.

Nové lehoty sú nasledujúce:

Tuzemský bezhotovostný platobný styk v mene EUR v SR

Prevodné príkazy v papierovej forme
Druh platby Lehota na doručenie príkazu do KBB Odpísanie prostriedkov z účtu klienta KBB Pripísanie prostriedkov
Na účet banky príjemcu Na účet príjemcu platby*
Expresná platba v rámci SR do 14:00 hod v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň
Prevodné príkazy v elektronickej forme**
Druh platby Lehota na doručenie príkazu do KBB Odpísanie prostriedkov z účtu klienta KBB Pripísanie prostriedkov
Na účet banky príjemcu Na účet príjemcu platby*
Expresná platba v rámci SR do 14:00 hod v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň

Poznámka:
Uvedené lehoty na odpísanie peňažných prostriedkov z účtu klienta platia pre prevodné príkazy so splatnosťou v deň doručenia do KBB.

* KBB nezodpovedá za pripísanie peňažných prostriedkov v prospech účtu príjemcu, ktoré vykonáva banka príjemcu.

** Príkazy zaslané prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva KBB Homebanking alebo Internetbanking.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia