0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Komerční banka Bratislava upravuje lehoty na doručenie platobných príkazov

Komerční banka Bratislava upravuje lehoty na doručenie platobných príkazov

Všetky tlačové správy

Pondelok, 15. 6. 2009

V Bratislave, 15. jún 2009 – S platnosťou od 22. júna 2009 mení Komerční banka Bratislava (KBB) lehoty na doručenie platobných príkazov.

Nové lehoty sú nasledujúce:

Tuzemský bezhotovostný platobný styk v mene EUR v SR

Prevodné príkazy v papierovej forme
Druh platby Lehota na doručenie príkazu do KBB Odpísanie prostriedkov z účtu klienta KBB Pripísanie prostriedkov
Na účet banky príjemcu Na účet príjemcu platby*
Štandardná platba v rámci SR do 16:00 hod v ten istý obchodný deň nasledujúci obchodný deň nasledujúci obchodný deň
Expresná platba v rámci SR do 11:30 hod v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň
Prevodné príkazy v elektronickej forme**
Druh platby Lehota na doručenie príkazu do KBB Odpísanie prostriedkov z účtu klienta KBB Pripísanie prostriedkov
Na účet banky príjemcu Na účet príjemcu platby*
Štandardná platba v rámci SR do 16:00 hod v ten istý obchodný deň nasledujúci obchodný deň nasledujúci obchodný deň
Expresná platba v rámci SR do 11:30 hod v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň

Cezhraničný platobný styk

Prevodné príkazy v papierovej forme
Druh platby Lehota na doručenie príkazu do KBB Odpísanie prostriedkov z účtu klienta KBB Pripísanie prostriedkov
Na loro/nostro účet banky Na účet príjemcu platby*
Štandardná platba do 15:00 hod v ten istý obchodný deň 2 obchodné dni po dni odpísania z účtu klienta
Expresná platba v mene EUR, USD, CZK do 14:30 hod v ten istý obchodný deň 1 obchodný deň po dni odpísania z účtu klienta
Urgentná platba v mene EUR, USD, CZK do 13:30 hod / EUR, USD; do 9:00 hod / CZK v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň
SEPA EuroPlatba do 15:00 hod v ten istý obchodný deň 1 obchodný deň po dni odpísania z účtu klienta do troch obchodných dní po dni odpísania z účtu klienta
Štandardná platba v prospech klienta KB ČR do 15:00 hod v ten istý obchodný deň 2 obchodné dni po dni odpísania z účtu klienta
Urgentná platba v prospech klienta KB ČR do 13:30 hod v mene EUR, USD, CZK v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň
Prevodné príkazy v papierovej forme
Druh platby Lehota na doručenie príkazu do KBB Odpísanie prostriedkov z účtu klienta KBB Pripísanie prostriedkov
Na loro/nostro účet banky Na účet príjemcu platby*
Štandardná platba do 15:00 hod v ten istý obchodný deň 2 obchodné dni po dni odpísania z účtu klienta
Expresná platba v mene EUR, USD, CZK do 15:00 hod v ten istý obchodný deň 1 obchodný deň po dni odpísania z účtu klienta
Urgentná platba v mene EUR, USD, CZK do 14:00 hod / EUR, USD; do 9:00 hod / CZK v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň
SEPA EuroPlatba do 15:00 hod v ten istý obchodný deň 1 obchodný deň po dni odpísania z účtu klienta do troch obchodných dní po dni odpísania z účtu klienta
Štandardná platba v prospech klienta KB ČR do 15:00 hod v ten istý obchodný deň 2 obchodné dni po dni odpísania z účtu klienta
Urgentná platba v prospech klienta KB ČR do 14:00 hod v mene EUR, USD, CZK v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň v ten istý obchodný deň

Poznámka:
Uvedené lehoty na odpísanie peňažných prostriedkov z účtu klienta platia pre prevodné príkazy so splatnosťou v deň doručenia do KBB.

* KBB nezodpovedá za pripísanie peňažných prostriedkov v prospech účtu príjemcu, ktoré vykonáva banka príjemcu.

** Príkazy zaslané prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva KBB Homebanking alebo Internetbanking.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia