0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Komerční banka Bratislava upravuje úrokové sadzby

Komerční banka Bratislava upravuje úrokové sadzby

Všetky tlačové správy

Štvrtok, 30. 4. 2009

V Bratislave dňa 30. apríla 2009 – S platnosťou od 30. apríla 2009 mení Komerční banka Bratislava úrokové sadzby bežných účtov v mene EUR pre fyzické i právnické osoby.

Nové sadzby sú nasledujúce:

Bežný účet – právnické osoby /EUR/
do 300 000 od 300 000 nepovolený debet
0,05 % 0,10 % 20,00 %
Bežný účet – fyzické osoby /EUR/
do 300 000 od 300 000 nepovolený debet
0,05 % 0,10 % 20,00 %

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia