Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Platobný styk a otváracie doby obchodných centier Komerční banky Bratislava na konci roka 2009

Platobný styk a otváracie doby obchodných centier Komerční banky Bratislava na konci roka 2009

Všetky tlačové správy

Streda, 9. 12. 2009

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať, že všetky obchodné centrá Komerční banky Bratislava budú v závere roka 2009 v prevádzke v štandardných hodinách s výnimkou dňa 31. 12. 2009, kedy bude skrátená prevádzková doba obchodných centier do 12:00 hod.

1. Tuzemský platobný styk

Komerční banka Bratislava, a.s. (ďalej len „KB Bratislava“) prijíma príkazy tuzemského platobného styku do 31. 12. 2009 vrátane. Pokiaľ chcete mať istotu zúčtovania svojich príkazov v medzibankovom platobnom styku v oboch bankách v rámci roka 2009, musíte odovzdať príkazy Komerční banke Bratislava v nasledujúcich termínoch:

Platobné príkazy na úhradu v EUR, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2009, odovzdajte:

 • v papierovej forme v obchodnom centre KB Bratislava najneskôr v stredu 30. 12. 2009 do 16:00 hod. so splatnosťou najneskôr 30. 12. 2009;
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KB Bratislava najneskôr v stredu 30. 12. 2009 do 16:30 hod. so splatnosťou najneskôr 30. 12. 2009.

Príkazy na expresné platby v EUR do iných bánk v tuzemsku odovzdávané v deň splatnosti, ktoré majú byť v inej banke zúčtované ešte v roku 2009 (pričom pripísanie prostriedkov na účet príjemcu závisí na rozhodnutí príslušnej banky), odovzdajte:

 • v papierovej forme v obchodnom centre KB Bratislava najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 12:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2009;
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KB Bratislava najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 14:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2009.

Platobné príkazy na úhradu v EUR a v cudzej mene, určené pre klientov KB Bratislava, ktoré majú byť zúčtované ešte v roku 2009, je nutné odovzdať:

 • v papierovej forme v obchodnom centre KB Bratislava najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 12:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2009;
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KB Bratislava najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 16:00 hod. so splatnosťou najneskôr 31. 12. 2009.

Platobné príkazy so splatnosťou ešte v roku 2009 prijaté po týchto termínoch KB Bratislava spracuje v deň splatnosti, v inej banke však budú zúčtované až v roku 2010.

2. Zahraničný platobný styk

KB Bratislava prijíma platobné príkazy na zahraničné platby do 31. 12. 2009 vrátane. Pokiaľ musíte uhradiť záväzky voči svojim obchodným partnerom ešte v roku 2009 (s valutou roka 2009), musíte odovzdať platobné príkazy v nasledujúcich termínoch:

Platobné príkazy na zahraničné platby v prospech klientov iných bánk:

 • v papierovej forme v obchodnom centre KB Bratislava:
  • štandardným spôsobom najneskôr v utorok 29. 12. 2009 do 15:00 hod.;
  • expresným spôsobom najneskôr v stredu 30. 12. 2009 do 14:30 hod.;
  • urgentným spôsobom najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 12:00 hod. v menách EUR a USD a do 9:00 hod. v mene CZK;
  • SEPA EuroPlatbu najneskôr v stredu 30. 12. 2009 do 15:00 hod.
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KB Bratislava:
  • štandardným spôsobom najneskôr v utorok 29. 12. 2009 do 15:00 hod.;
  • expresným spôsobom najneskôr v stredu 30. 12. 2009 do 15:00 hod.;
  • urgentným spôsobom najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 14:00 hod. v menách EUR a USD a do 9:00 hod. v mene CZK;
  • SEPA EuroPlatbu najneskôr v stredu 30. 12. 2009 do 15:00 hod.

Platobné príkazy na zahraničné platby v prospech klientov Komerční banky, a.s., Praha:

 • v papierovej forme v obchodnom centre KB Bratislava:
  • štandardným spôsobom najneskôr v utorok 29. 12. 2009 do 15:00 hod.;
  • urgentným spôsobom najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 12:00 hod. v menách EUR, USD a CZK;
 • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického bankovníctva KB Bratislava:
  • štandardným spôsobom najneskôr v utorok 29. 12. 2009 do 15:00 hod.;
  • urgentným spôsobom najneskôr vo štvrtok 31. 12. 2009 do 14:00 hod. v menách EUR, USD a CZK.

Platobné príkazy prijaté po týchto termínoch budú bankou spracované, ale odoslané do zahraničia s valutou roka 2010.

3. Oznámenie o zostatku ku dňu 31. 12. 2009

Súčasne Vás informujeme o tom, že v priebehu januára 2010 bude majiteľom vybraných bežných účtov zaslané „Oznámenie o zostatku ku dňu 31. decembra 2009“. Prípadné zistené rozdiely je možné reklamovať v obchodnom centre, v ktorom je vedený Váš bežný účet do 20. januára 2010.

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok 2010.

S úctou,

Komerční banka Bratislava, a.s.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia