Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Formuláre prevodných príkazov

Formuláre prevodných príkazov

Formuláre prevodných príkazov na vyplnenie

Na tejto stránke Vám Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ponúka možnosť vyplniť a vytlačiť formuláre prevodných príkazov, ktoré následne doručíte pracovníkom obchodného centra na realizáciu.

Zároveň si môžete tieto formuláre uložiť vo svojom počítači a kedykoľvek použiť aj bez potreby pripojenia na internet.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia