0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  IBAN kalkulátor

IBAN kalkulátor

Pre účty vedené v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky:

Oznámenie o čísle účtu KB v tvare IBAN

Kalkulátor je funkčný iba so zapnutou podporou JavaScriptu

/

BIC / SWIFT KÓD: KOMBSKBAXXX (KOMBSKBA)

Ak potrebujete overiť IBAN inej banky, použite IBAN kalkulátor NBS.

Subnavigácia

Dôležité odkazy


Hľadanie

Hlavná navigácia