0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Profibanka  Aktualizácia služby

Aktualizácia služby

Aktualizácia služby Profibanka z verzie 1.22 na novú verziu 1.23

Prípravu aktualizácie aplikácie Profibanka na verziu 1.23 môžete uskutočniť dvoma spôsobmi:

  • Jednorazové manuálne stiahnutie celého aktualizačného súboru vystaveného na tejto stránke od 7. 3. 2016.
  • Postupné automatické sťahovanie dielčích aktualizačných súborov vždy po prihlásení do banky v období od 9. 3. 2016 do 16. 3. 2016.
Spôsob 1: Jednorazové manuálne stiahnutie celého aktualizačného súboru od 7. 3. 2016 (doporučený spôsob)

Postup prípravy pre aktiváciu na vyššiu verziu, ktorá bude iniciovaná centrálne z KB dňa 19. 3. 2016.

  1. Stiahnite si tento kompletný aktualizačný súbor pcb_1_23.exe o veľkosti cca 1,9 MB do ľubovoľného adresára.
  2. Po stiahnutí súboru spusťte a postupujte podľa pokynov, ktoré sa Vám zobrazia.
  3. Zobrazením upozornenia o úspešnom dokončení je Vaša aplikácia pripravená pre aktualizáciu na novú verziu 1.23, ktorá prebehne pri prvom spojení s bankou po 19. 3. 2016.

Tento spôsob Vám umožní stiahnuť a spustiť kompletný aktualizačný súbor naraz vo Vami zvolenom čase s nasledujúcimi výhodami:

  • Nebudú sa Vám už následne sťahovať žiadne dielčie súbory pre aktualizáciu pri ďalších prihláseniach do aplikácie a uskutočňovaní aktualizácie dát z banky.
  • V prípade, že máte aplikáciu Profibanka nainštalovanú na viacerých staniciach, môžete tento kompletný súbor nahrať na všetky stanice bez nutnosti viacnásobného sťahovania aktualizačného súboru.

Tento aktualizačný súbor si môžete stiahnuť a spustiť kedykoľvek, ideálne však v dňoch 7. – 8. 3. 2016, skôr ako budú vystavené dielčie súbory rozloženého automatického stiahnutia.

Spôsob 2: Rozložené automatické stiahnutie 6 dielčích aktualizačných súborov od 9. 3. 2016

Kompletný aktualizačný súbor aplikácie Profibanka o veľkosti cca 1,9 MB je rozložený do 6 dielčích súborov vo veľkosti 136 – 769 kB.

Tieto dielčie aktualizačné súbory budú postupne uvoľňované systémom KB od 9. 3. 2016 do 16. 3. 2016 automaticky pri Vašom pripojení do banky, a to v nasledujúcich termínoch:

pcb_1_23_a.zip cca 217 kB 9. 3. 2016 14:00
pcb_1_23_b.zip cca 769 kB 10. 3. 2016 14:00
pcb_1_23_c.zip cca 136 kB 11. 3. 2016 14:00
pcb_1_23_d.zip cca 162 kB 14. 3. 2016 14:00
pcb_1_23_e.zip cca 149 kB 15. 3. 2016 14:00
pcb_1_23_f.zip cca 341 kB 16. 3. 2016 14:00

Pokiaľ si v priebehu tohto obdobia kedykoľvek stiahnete kompletný aktualizačný súbor a tento spustíte - (viď. spôsob 1), potom sa Vám už ďalšia časť aktualizácie nebude pri následných prihláseniach automaticky sťahovať a Vaša aplikácia bude pripravená pre aktiváciu na verziu 1.23.

Naopak, pokiaľ sa v týchto termínoch neprihlásite, potom sa Vám pri akomkoľvek nasledujúcom spojení s bankou automaticky stiahnu všetky predchádzajúce nestiahnuté súbory.

V prípade, že sa prihlásite až po 19. 3. 2016, stiahnu sa všetky dielčie aktualizačné súbory (cca 1,9 MB) naraz a zároveň sa prevedie i aktualizácia Profibanky na novú verziu 1.23.

Proces aktualizácie

Samotný proces aktualizácie na vyššiu verziu bude iniciovaný centrálne z KB dňa 19. 3. 2016 a aktualizácia aplikácie prebehne automaticky pri prvom následnom prihlásení do banky po tomto termíne. Pri aktualizácii dát bude zobrazené upozornenie "Bude prevedený upgrade Vašej aplikácie" - kliknite na "OK" a tým spustíte samotný proces aktualizácie, ktorý môže trvať niekoľko minút.

Pre operačné systémy MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 8.1 a MS Windows 10 je nutné, aby túto aktualizáciu uskutočnil užívateľ s administrátorskými právami pre príslušný počítač (ideálne správca počítačovej siete).

V prípade potreby kontaktujte našu Klientsku linku priameho bankovníctva na bezplatnom telefónnom čísle 0800 118 100, zo zahraničia +421 259 277 505, kde Vám radi poskytneme bližšie informácie.

Užitočné odkazy

Video návody

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia