Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  KB Fleet lease  KB Fleet lease

KB Fleet lease

KB FleetLease je určený:

 • podnikovým zákazníkom
 • hlavne stredným a veľkým podnikom

Charakteristika KB FleetLease:

 • je finančný produkt, ktorý slúži firemným klientom na financovanie a prevádzku vozového parku

Výhody KB FleetLease:

 • kúpa nového vozidla alebo celého vozového parku bez okamžitej jednorazovej investície
 • prenesenie starostí o vozový park na leasingovú spoločnosť
 • úspora finančných prostriedkov, ľudských zdrojov a času
 • progresívna forma mimobilančného financovania
 • mesačné splácanie je úplne daňovo odpočítateľné
 • vozový park môžete daňovo odpísať rýchlejšie ako pri kúpe v hotovosti alebo na úver (len pri úžitkových vozidlách)
 • lepšie riadenie cash flowu vďaka fixným mesačným splátkam
 • zaujímavé zľavy na obstarávacie ceny vozidiel a na služby spojené s ich prevádzkou
 • vykazovanie nákladov formou, ktorá umožňuje ich presnú kontrolu a riadenie pri každom vozidle
 • globálne riešenie pre firmy, ktoré pôsobia na medzinárodných trhoch

KB FleetLease umožní:

 • využívať operatívny leasing
 • využívať full-service leasing
 • využívať finančný leasing
 • dať si spravovať vozový park (fleet management)

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia