Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Globálna úverová linka  Globálna úverová linka

Globálna úverová linka

Globálna úverová linka je určená:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • globálna úverová linka v cudzej mene je určená klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika Globálnej úverovej linky:

 • poskytovaná za predpokladu uzatvorenej Rámcovej zmluvy o poskytovaní finančných služieb (RAZ)
 • na základe RAZ je možné čerpať jeden alebo niekoľko typov produktov, ktoré sú v nej zahrnuté
 • prostredníctvom Globálnej úverovej linky môžete získať
  • niektoré typy podnikateľských úverov
   • kontokorentný úver na bežnom účte
   • krátkodobý úver so splatnosťou jednotlivých čerpaní na základe požiadavky klienta, t. j. obyčajne od jedného do troch mesiacov
   • krátkodobý úver na finančnom trhu so splatnosťou jednotlivých čerpaní na základe požiadavky klienta, t. j. obyčajne od jedného 1 týždňa do 3 mesiacov
   • revolvingový úver na financovanie obežných prostriedkov
   • eskontný úver
  • niektoré typy produktov Trade Finance
   • krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé bankové záruky
   • dokumentárne akreditívy a Standby akreditívy

Výhody Globálnej úverovej linky:

 • Flexibilita – pružné využívanie dohodnutých limitov podľa aktuálnych potrieb klienta
 • Rýchlosť procesu – poskytovanie produktov do 2 bankových dní po akceptácii požiadavky na čerpanie doručenej klientom banke
 • Stabilita – medzi bankou a klientom je dohodnutý stabilný úverový rámec umožňujúci priebežné riešenie aktuálnych potrieb financovania klienta
 • Variabilita – možnosť čerpania väčšieho počtu produktov na základe jednej zmluvy

Globálna úverová linka umožní:

 • čerpať príslušný produkt za predpokladu, že celková výška čerpaní neprekračuje príslušný limit alebo sublimit stanovený v RAZ
 • čerpať príslušný produkt v rôznych menách

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia