0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Kontokorentný úver

Kontokorentný úver

  • Kontokorentný úver

    Flexibilný úver určený predovšetkým na financovanie krátkodobých pohľadávok do lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí a na financovanie zásob.


Hľadanie

Hlavná navigácia