Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Všetko, čo KB ponúka  Revolvingový úver na obežné prostriedky

Revolvingový úver na obežné prostriedky

Revolvingový úver na obežné prostriedky je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika revolvingového úveru na obežné prostriedky:

 • krátkodobý alebo strednodobý úver
 • slúži:
  • predovšetkým na financovanie pohľadávok do obvyklej lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí
  • v zdôvodnených prípadoch ho možno využiť i na financovanie krátkodobo sa opakujúceho výkyvu v zásobách v súvislosti s ich nákupom a spotrebou v krátkom časovom intervale
 • obežné prostriedky je možné úverovať ako
  • celok
  • na každý druh obežných prostriedkov možno poskytnúť aj samostatný úver
 • poskytuje sa maximálne do predpokladanej výšky obežných prostriedkov alebo konkrétneho druhu obežných prostriedkov
 • používa sa:
  • na priame zaplatenie potrieb podniku
  • ak takéto účelové čerpanie nie je možné, peňažné prostriedky sa prevádzajú na bežný účet klienta a banka účelovosť overuje následne
 • úroková sadzba je pohyblivá
 • úroky klient hradí mesačne alebo štvrťročne, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • v úverovej zmluve sa dohodne i metóda úročenia
 • úver je možné získať v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody revolvingového úveru na obežné prostriedky:

 • čerpanie úveru vo výške prispôsobenej potrebám klienta
 • zvyšovanie nečerpanej časti o splátky vykonané v dohodnutom termíne
 • stále prostredie a istota pre podnikanie
 • možnosť úver čerpať a splácať podľa aktuálnych potrieb

Revolvingový uver umožní:

 • operatívne reagovať na výkyvy v obežných prostriedkoch
 • financovať pohľadávky do lehoty splatnosti doma i v zahraničí

Ako si môžete založiť/zriadiť úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia