0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Revolvingový úver na obežné prostriedky  Revolvingový úver na obežné prostriedky

Revolvingový úver na obežné prostriedky

Revolvingový úver na obežné prostriedky je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika revolvingového úveru na obežné prostriedky:

 • krátkodobý alebo strednodobý úver
 • slúži:
  • predovšetkým na financovanie pohľadávok do obvyklej lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí
  • v zdôvodnených prípadoch ho možno využiť i na financovanie krátkodobo sa opakujúceho výkyvu v zásobách v súvislosti s ich nákupom a spotrebou v krátkom časovom intervale
 • obežné prostriedky je možné úverovať ako
  • celok
  • na každý druh obežných prostriedkov možno poskytnúť aj samostatný úver
 • poskytuje sa maximálne do predpokladanej výšky obežných prostriedkov alebo konkrétneho druhu obežných prostriedkov
 • používa sa:
  • na priame zaplatenie potrieb podniku
  • ak takéto účelové čerpanie nie je možné, peňažné prostriedky sa prevádzajú na bežný účet klienta a banka účelovosť overuje následne
 • úroková sadzba je pohyblivá
 • úroky klient hradí mesačne alebo štvrťročne, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • v úverovej zmluve sa dohodne i metóda úročenia
 • úver je možné získať v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody revolvingového úveru na obežné prostriedky:

 • čerpanie úveru vo výške prispôsobenej potrebám klienta
 • zvyšovanie nečerpanej časti o splátky vykonané v dohodnutom termíne
 • stále prostredie a istota pre podnikanie
 • možnosť úver čerpať a splácať podľa aktuálnych potrieb

Revolvingový uver umožní:

 • operatívne reagovať na výkyvy v obežných prostriedkoch
 • financovať pohľadávky do lehoty splatnosti doma i v zahraničí

Ako si môžete založiť/zriadiť úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia