Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Splátkové úvery  Úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov

Úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov

Úver je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru:

 • krátkodobý a vo výnimočných prípadoch i strednodobý úver
 • slúži na:
  • preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, ktorý klient sám nezavinil
  • krytie potrieb vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti
 • poskytnutiu úveru predchádza podrobná analýza príčin klientových finančných problémov
 • tento úver je možné použiť ako zdroj:
  • financovania pohľadávok po lehote splatnosti
  • výplat miezd
  • preklenutia časového nesúladu medzi vznikom potreby a zabezpečením jej financovania
  • uhradenia splatnej splátky iného úveru
 • čerpá sa obvykle jednorazovo, a to buď účelovo na priamu platbu (úhrade splatnej splátky), alebo prevodom na bežný účet klienta
 • splácanie prebieha v zmluvne dohodnutých termínoch

Výhody úveru:

 • možnosť preklenúť momentálne, krátkodobé a nezavinené finančné problémy
 • okamžité riešenie finančných problémov jednorazovým čerpaním úveru

Úver umožní:

 • financovať pohľadávky po lehote splatnosti
 • vyplatiť dlžné mzdy
 • splácať iný úver

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia