Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Splátkové úvery  Úver na predfinancovanie exportného dokumentárneho akreditívu

Úver na predfinancovanie exportného dokumentárneho akreditívu

Úver je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR s exportnými skúsenosťami

Charakteristika úveru:

 • úver na predfinancovanie výroby alebo nákupu tovaru na export
 • musí byť krytý podpísaným vývozným kontraktom a otvoreným akreditívom
 • poskytnutie úveru je podmienené akceptovaním rizika otvárajúcej banky

Výhody úveru:

 • lepšie riadenie finančných tokov
 • poradenstvo banky pred uzatvorením kontraktu vrátane určenia ceny financovania
 • možnosť poskytnutia odloženej platby a tým väčšej konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch
 • zabezpečenie kurzového rizika

Úver umožní:

 • Financovať konkrétny kontrakt
  • získať financovanie konkrétneho kontraktu
  • lepšie riadiť finančné toky s týmto kontraktom spojené
 • Ponúknuť zahraničnému zákazníkovi odloženú platbu
  • kombinácia úveru s odkúpením pohľadávky pod týmto akreditívom umožňuje ponúknuť zahraničným odberateľom odložené platby
  • tým posilniť vašu konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch
  • úver na predfinancovanie akreditívu bude splatený z odkúpenia tejto pohľadávky
  • váš záväzok voči Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky bude týmto nahradený záväzkom zahraničnej banky zaplatiť z titulu akreditívu
 • Vopred spočítať náklady na financovanie
  • banka poskytne poradenské služby ešte pred podpísaním vývozného kontraktu, pričom vám pomôže určiť cenu financovania
  • to vám umožní zahrnúť predpokladanú cenu financovania do ceny kontraktu

Zabezpečiť kurzové riziko:

 • čerpaním úveru v mene kontraktu sa zabezpečíte proti kurzovému riziku

Ako si môžete založiť/zriadiť úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia