Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Splátkové úvery  Úver na prevádzkové a investičné potreby

Úver na prevádzkové a investičné potreby

Úver na prevádzkové a investičné potreby je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru na prevádzkové a investičné potreby:

 • krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý úver
 • slúži na financovanie prevádzkových potrieb vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti a zároveň na obstaranie hmotného prípadne nehmotného investičného majetku
 • financujú sa vždy aspoň dva objekty úveru, pričom jedným z nich musí byť hmotný alebo nehmotný investičný majetok
 • úver sa poskytuje maximálne do predpokladanej výšky úverovaných potrieb, pri investičnej časti do výšky zmluvnej ceny
 • čerpať je možné jednorazovo alebo postupne, v zmluvne dohodnutých termínoch
 • úver sa používa na priame zaplatenie potrieb podniku
 • pokiaľ takéto účelové čerpanie nie je možné, peňažné prostriedky sa prevádzajú na bežný účet klienta a banka následne overuje účelovosť
 • splácanie prebieha v zmluvne dohodnutých termínoch
 • úroková sadzba pohyblivá alebo pevná
 • úroky klient hradí mesačne alebo štvrťročne, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • metóda úročenia sa dohodne v úverovej zmluve
 • úver na prevádzkové a investičné potreby je možné získať v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody úveru na prevádzkové a investičné potreby:

 • možnosť postupného čerpania podľa vývoja potrieb
 • operatívne a komplexné financovanie prevádzkových a investičných potrieb na základe jednej zmluvy

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na na prevádzkové a investičné potreby:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia