0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Exportný odberateľský úver

Exportný odberateľský úver

  • Exportný odberateľský úver

    Účelový úver, ktorý je poskytovaný bankou exportéra zahraničnému kupujúcemu. Úver býva poskytovaný spravidla do výšky 85 % hodnoty obchodného kontraktu uzavretého medzi exportérom a jeho zahraničným kupujúcim.


Hľadanie

Hlavná navigácia