0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Forfaiting

Forfaiting

  • Forfaiting

    Odplatné postúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok klienta  na  Komerční banku, a.s., pobočku zahraničnej banky, bez spätného postihu pôvodného majiteľa pohľadávky.


Hľadanie

Hlavná navigácia