0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Odkup pohľadávok

Odkup pohľadávok

  • Odkup pohľadávok

    Odplatné postúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok klienta na Komerční banku, a.s., pobočku zahraničnej banky, so spätným postihom pôvodného majiteľa pohľadávky.


Hľadanie

Hlavná navigácia