Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Termínované účty  Termínovaný vklad s individuálnou úrokovou sadzbou dohodnutý v mene Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky

Termínovaný vklad s individuálnou úrokovou sadzbou dohodnutý v mene Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky

TVIS je určený:

  • pre fyzické aj právnické osoby
  • pre tuzemcov i cudzozemcov, ktorí spĺňajú podmienky minimálneho vkladu a požadujú vyššie zhodnotenie uložených prostriedkov

Charakteristika TVIS:

  • možnosť uložiť voľné finančné prostriedky za veľmi priaznivých úrokových podmienok, odvodených priamo z aktuálnych cien na medzibankovom trhu
  • na vklad sa vzťahuje poistenie podľa zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platnom znení
  • TVIS možno dohodnúť vo všetkých menách uvedených na kurzovom lístku Komerční banky, a.s.
  • obchod klient dohoduje s dílerom Investičného bankovníctva
Tabuľka uvádza najvýznamnejšie rozdiely podľa spôsobu dohodnutia:
Spôsob dohodnutia: Díler
Komunikácia: Telefonicky
Min. suma obchodu: 100 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene
Potvrdenie obchodu: Klient dostane konfirmáciu s parametrami obchodu faxom

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

  • kontaktujte svojho bankového poradcu
  • volajte na bezplatnú Infolinku KB 0800 118 100

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia