Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno L 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno L

  • LIBID

    Správy o medzibankovej aktivite a o euromenovej aktivite sa obyčajne vzťahujú na LIBOR a LIBID. LIBID – London Interbank Bid Rate.

  • LIBOR

    LIBOR – London Interbank Offer Rate. LIBOR je aritmetickým priemerom úrokových mier z depozít nad 10 mil. GBP na určité obdobie, ktoré o 11 hod. doobeda ponúkajú londýnske referenčné banky (bežne National Westmister, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris a Morgan Guaranty Trust) londýnskym clearingovým bankám. Veľké banky platia za zdroje o niečo menej než predstavuje LIBOR a tieto zdroje požičiavajú so ziskom menším bankám. Malé banky požičiavajú prostriedky podnikom, ktoré platia určitú prirážku nad LIBOR. Široko akceptovaný LIBOR je výhodný, pretože snáď všetky úrokové miery krátkodobých a strednodobých úverov a pôžičiek na euromenovom trhu sa stanovujú na základe LIBOR. Úrokové miery na splatnosť od jedného dňa (overnight) až po jeden rok pre všetky hlavné euromeny denne publikuje Financial Times.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia