Vážení klienti,
Dovoľte mi ubezpečiť Vás, že tím KBSK aj v týchto dňoch pracuje pre Vás!

S nasadením zaisťujeme poskytovanie našich služieb tak, aby sme vedeli naplniť Vaše potreby i očakávania pri zachovaní ochrany zdravia Vášho aj nášho.

Náš tím pracuje prevažne z domu s cieľom minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Naše emailové schránky, telefónne čísla aj priame bankovníctvo sú funkčné a sú Vám plne k dispozícii.

Tešíme sa na Vás v našich priestoroch po odznení epidémie a želáme Vám pevné zdravie!

KATARÍNA KURUCOVÁ
Executive Director, KB Slovakia

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno M 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno M

  • Maloobchodné bankovníctvo

    Maloobchodným bankovníctvom sa rozumie poskytovanie služieb širokej verejnosti, t. j. poskytovanie úverov na splátky, hypotekárnych úverov, depozitné služby a pod. V porovnaní s veľkoobchodným bankovníctvom ide o veľké spektrum činností v mnohých pobočkách. Niektoré služby maloobchodného bankovníctva (napr. úverové karty) sú vysoko ziskovými službami.

  • Maturity

    Lehoty splatnosti cenných papierov.

  • Menové (devízové) trhy

    Ide o trhy dlhové, akciové alebo komoditné s tým, že nástroje sú v cudzích menách, a po druhé ide o o trh peňažných prostriedkov v rôznych menách (t. j. nákup peňažných prostriedkov jednej meny za predaj peňažných prostriedkov inej meny).

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia