0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno M 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno M

  • Maloobchodné bankovníctvo

    Maloobchodným bankovníctvom sa rozumie poskytovanie služieb širokej verejnosti, t. j. poskytovanie úverov na splátky, hypotekárnych úverov, depozitné služby a pod. V porovnaní s veľkoobchodným bankovníctvom ide o veľké spektrum činností v mnohých pobočkách. Niektoré služby maloobchodného bankovníctva (napr. úverové karty) sú vysoko ziskovými službami.

  • Maturity

    Lehoty splatnosti cenných papierov.

  • Menové (devízové) trhy

    Ide o trhy dlhové, akciové alebo komoditné s tým, že nástroje sú v cudzích menách, a po druhé ide o o trh peňažných prostriedkov v rôznych menách (t. j. nákup peňažných prostriedkov jednej meny za predaj peňažných prostriedkov inej meny).

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

0800 118 100

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia