×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Kontakty

Kontakty

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo námestie 1A
P.O.BOX 137
810 00 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: koba@koba.sk
www.koba.sk

Sekretariát

tel.: 00421/2/592 77 328, 329
fax: 00421/2/529 61 959

Kontakty pre médiá

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Informácie o adrese a telefónnych číslach na Komerčnú banku, a. s., pobočka zahraničnej banky.

Infolinka

v SR: 0800 118 100
zo zahraničia: +421 259 277 505

Zákaznícka linka pre platobné karty

Nepretržitá zákaznícka služba pre klientov Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky pre prípad krádeže, poškodenia alebo straty platobnej karty
v SR: 0800 171 007
zo zahraničia: +420 955 512 230

Profibanka - helpdesk

(počas pracovných dní od 7:00 hod. do 17:00 hod.)
v SR: 0800 118 100
z ČR: +420 955 524 505
zo zahraničia: +421 259 277 505

Swift: KOMB SK BA
Reuters: KBBA
Clearingový kód: číselný – 8100, abecedný – KOMBSA

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia