0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Ekonomické štúdie

Ekonomické štúdie

Stránka „Ekonomické štúdie“ obsahuje nasledujúce materiály:

Aktuálne makroekonomické analýzy a ďalšie správy z finančných trhov nájdete v špecializovanom web sídle Komerčnej banky zameranom na sprostredkovanie prístupu na finančný a kapitálový trh.

Obsahom web sídla sú ďalšie strategické materiály:

  • pravidelné makroekonomické analýzy českej ekonomiky vrátane prognóz
  • pravidelné makroekonomické analýzy slovenskej ekonomiky vrátane prognóz
  • pravidelné komentáre a analýzy českého finančného trhu (peňažný trh, swapový a dlhopisový trh, akciový trh)
  • aktuálne komentáre k publikovaným informáciám o vývoji českých ekonomických indikátorov (HDP, inflácia, nezamestnanosť, maloobchodné tržby, priemysel, zahraničný obchod, platobná bilancia)
  • analýzy a komentáre k vybraným aspektom českej fiškálnej a menovej politiky
  • ad hoc analýzy či komentáre k aktuálnym makroekonomickým témam

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia