0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Dôležité informácie  Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia