×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Profibanka  Novinky v priamom bankovníctve  Aktuálne  Podmienky pre poskytovanie a využívanie priameho bankovníctva – platné od 1. 3. 2021

Podmienky pre poskytovanie a využívanie priameho bankovníctva – platné od 1. 3. 2021

Užitočné odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia