0800 118 100


Hlavná stránka  On-line služby  Profibanka  Novinky v priamom bankovníctve  Archív 2014  Technické podmienky pre užívateľov služby Profibanka

Technické podmienky pre užívateľov služby Profibanka

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o navrhovaných zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť 22. Novembra 2014 v Technických podmienkach služieb priameho bankovníctva. Súvisiace informácie nájdete na nájdete tu.

Vaša Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Užitočné odkazy

Video návody

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia