×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Všetko, čo KB ponúka  Globálna úverová linka

Globálna úverová linka

Globálna úverová linka je určená:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • globálna úverová linka v cudzej mene je určená klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika Globálnej úverovej linky:

 • poskytovaná za predpokladu uzatvorenej Rámcovej zmluvy o poskytovaní finančných služieb (RAZ)
 • na základe RAZ je možné čerpať jeden alebo niekoľko typov produktov, ktoré sú v nej zahrnuté
 • prostredníctvom Globálnej úverovej linky môžete získať
  • niektoré typy podnikateľských úverov
   • kontokorentný úver na bežnom účte
   • krátkodobý úver so splatnosťou jednotlivých čerpaní na základe požiadavky klienta, t. j. obyčajne od jedného do troch mesiacov
   • krátkodobý úver na finančnom trhu so splatnosťou jednotlivých čerpaní na základe požiadavky klienta, t. j. obyčajne od jedného 1 týždňa do 3 mesiacov
   • revolvingový úver na financovanie obežných prostriedkov
   • eskontný úver
  • niektoré typy produktov Trade Finance
   • krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé bankové záruky
   • dokumentárne akreditívy a Standby akreditívy

Výhody Globálnej úverovej linky:

 • Flexibilita – pružné využívanie dohodnutých limitov podľa aktuálnych potrieb klienta
 • Rýchlosť procesu – poskytovanie produktov do 2 bankových dní po akceptácii požiadavky na čerpanie doručenej klientom banke
 • Stabilita – medzi bankou a klientom je dohodnutý stabilný úverový rámec umožňujúci priebežné riešenie aktuálnych potrieb financovania klienta
 • Variabilita – možnosť čerpania väčšieho počtu produktov na základe jednej zmluvy

Globálna úverová linka umožní:

 • čerpať príslušný produkt za predpokladu, že celková výška čerpaní neprekračuje príslušný limit alebo sublimit stanovený v RAZ
 • čerpať príslušný produkt v rôznych menách

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia