×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Všetko, čo KB ponúka  Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív je určený:

 • klientom, ktorí sa zaoberajú obchodnými transakciami

Charakteristika dokumentárneho akreditívu:

 • písomný záväzok banky zaplatiť určenú peňažnú sumu predávajúcemu po splnení akreditívnych podmienok
 • záväzok voči predávajúcemu banka prijíma na základe žiadosti kupujúceho
 • neodvolateľný záväzok
 • rôzne druhy akreditívov:
  • importný, exportný (odberateľský, dodávateľský)
  • avizovaný, potvrdený
  • prevoditeľný, revolvingový, standby akreditív
 • jeden z najdôležitejších a najlepšie prepracovaných platobných inštrumentov
 • využívaný v medzinárodnom a tuzemskom obchode
 • istota pre kupujúceho, že výplata z akreditívu nebude realizovaná, pokiaľ predávajúci nesplní vopred dohodnuté podmienky
 • istota pre predávajúceho, že po splnení akreditívnych podmienok dostane za tovar zaplatené

 • 1.  Medzi vývozcom (predávajúcim) a dovozcom (kupujúcim) dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 • 2.  Na základe kúpnej zmluvy a jej podmienok požiada dovozca svoju banku o otvorenie akreditívu.
 • 3a  Vývozca odošle tovar.
 • 3b  Vývozca skompletizuje dokumenty podľa podmienok akreditívu a prostredníctvom svojej banky ich odošle banke dovozcu. Banka dovozcu ich v prípade splnenia podmienok akreditívu vydá dovozcovi.
 • 4.  Banka dovozcu (vystavujúca banka) preplatí akreditív vývozcovi a zaťaží účet dovozcu.

Výhody dokumentárneho akreditívu:

 • Výhody pre kupujúceho
  • istota, že tovar bol odoslaný ešte pred jeho zaplatením
  • možnosť zníženia obchodného rizika na minimum vhodnou formuláciou podmienok akreditívu
  • možnosť získať od partnera výhodnejšie cenové podmienky vďaka poskytnutiu kvalitného platobného a zaisťovacieho inštrumentu
  • motivácia predávajúceho uskutočniť dodávku v predpísaných lehotách a v súlade s podmienkami akreditívu
 • Výhody pre predávajúceho
  • istota zaplatenia za dodávku tovaru/služieb pri splnení akreditívnych podmienok
  • istota, že výplata dohodnutej sumy je viazaná na splnenie vopred známych podmienok
  • zlepšenie likvidity – predávajúci môže získať peňažné prostriedky okamžite, pokiaľ svoju pohľadávku odpredá banke (pri obchodoch s odloženou splatnosťou)
  • možnosť ručiť kvalitným akreditívom vlastným dodávateľom

Dokumentárny akreditív umožní:

 • kvalitné platobné zabezpečenie pre obidve zainteresované strany obchodnej transakcie

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia