×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Všetko, čo KB ponúka  Odkup pohľadávok

Odkup pohľadávok

Odkup pohľadávok je určený:

 • klientom, ktorí dodávajú svoj tovar a služby s odloženou splatnosťou

Charakteristika odkupu pohľadávok:

 • odplatné postúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok klienta na banku so spätným postihom pôvodného majiteľa
 • predmetom odkúpenia sú pohľadávky, ktoré vznikli v rámci realizovaných obchodných transakcií klienta
 • minimálna splatnosť pohľadávky: spravidla 45 dní
 • dolná hranica výšky odkupovanej pohľadávky: cca 33 000,- EUR, prípadne ekvivalent tejto sumy v cudzej mene
 • cena za postúpenie sa stanovuje individuálne a závisí najmä od:
  • bonity dlžníka
  • výšky, splatnosti a charakteru pohľadávky
 • všetky poplatky sa obyčajne odpočítajú z vyplácanej sumy v okamihu odkúpenia pohľadávky

Výhody odkúpenia pohľadávok:

 • získanie finančných prostriedkov bezprostredne po dodávke
 • zníženie objemu pohľadávok v súvahe
 • zvýšenie konkurencieschopnosti pri získavaní zákaziek – možnosť poskytnutia dodávateľského úveru (odloženej splatnosti) odberateľovi
 • odkúpenie pohľadávky môže byť dohodnuté už v predkontraktačnej fáze a náklady na neho tak môžu byť zahrnuté do ceny dodávaného tovaru

Odkúpenie pohľadávok umožní:

 • dodávať tovar s odloženou splatnosťou
 • získať finančné prostriedky bezprostredne po dodávke

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia