×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Účty a platby  Bežné účty

Bežné účty

  • Bežné účty v EUR

    Základný bankový produkt, na ktorý nadväzujú ďalšie výhodné služby. Slúži na ukladanie finančných prostriedkov a realizáciu bezhotovostných platieb. Vhodnými a výhodnými  nadväzujúcimi produktmi k Bežnému účtu v EUR je Profibanka.

  • Bežné účty v cudzej mene

    Základný bankový produkt, na ktorý nadväzujú ďalšie výhodné služby. Slúži na ukladanie finančných prostriedkov a realizáciu bezhotovostných platieb. Vhodnými a výhodnými  nadväzujúcimi produktmi k Bežnému účtu v EUR je Profibanka. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky vedie bežné účty v týchto cudzích menách: CZK, USD.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia