×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno B 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno B

  • Bezkupónový dlhopis

    Emisia bezkupónového dlhopisu zaväzuje emitenta splatiť k určitému dátumu v budúcnosti nominálnu (menovitú) hodnotu. Na primárnomsekundárnom trhu sa predáva za cenu nižšiu než je nominálna hodnota. Rozdiel medzi nominálnou hodnotou a cenou predaja je tzv. diskont. Bezkupónový dlhopis nemá kupónové splátky medzi emisiou a splatnosťou nominálnej hodnoty.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia