×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno G 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno G

  • Globálne depozitné certifikáty

    Globálne depozitné certifikáty sú nástrojom používaným na kapitálových trhoch. Ich podstata je jednoduchá. Časť kmeňových akcií domáceho emitenta nakúpi prostredníctvom manažéra zahraničná banka (tzv. depotná banka), na ktorú prechádzajú vlastnícke práva spojené s vlastníctvom pôvodných akcií. Môže ísť o novú emisiu alebo o akcie zo sekundárneho trhu. Zahraničná banka na tieto akcie vydá zodpovedajúci počet GDR, pričom je dopredu určené, koľko certifikátov bude vydaných na jednu akciu.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia