×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno H 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno H

  • Hedging

    Priame zaisťovanie proti riziku, založené na spárovaní rozdielnych tokov – cieľom je dosiahnuť stav, keď sa toky na aktívnej strane kryjú s tokmi na pasívnej strane.

  • Hold

    Stratégia pri obchodovaní s cennými papiermi – značí stratégiu držať cenný papiere.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia