×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno Z 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno Z

  • Zaisťovanie

    Na zaisťovanie sú veľmi vhodné deriváty. Tieto kontrakty umožňujú zaisťovať si pozície v aktívach či pasívach súvahy alebo podsúvahy. Fixáciou ceny sa zaisťujú proti možnému nevýhodnému vývoju cien. Napríklad plánujeme, že za niekoľko mesiacov budeme potrebovať určité množstvo USD. Súčasný kurz na trhu futures považujeme za výhodný, radi by sme za tento kurz nakúpili USD za niekoľko mesiacov. Kúpime preto teraz futures na americké doláre. Nákup je podmienený zložením určitého depozita (záruky). Počas obdobia, kým termínový kontrakt predáme, môžeme byť vyzvaní, aby sme na náš depozitný účet poukázali dodatočné prostriedky. To se stane v prípade, že USD oslabil oproti mene, za ktorú v budúcnosti USD nakúpime. Ak naopak USD posilnil, môžeme dokonca z depozitného účtu čerpať, pretože jeho stav sa zvyšuje. O niekoľko mesiacov od nákupu kontraktu futures nakúpime doláre na spotovom trhu a súčasne predáme kontrakt futures. Ak oproti nášmu pôvodnému očakávaniu USD oslabil, strata na trhu futures bude kompenzovaná ziskom z nákupu USD na spotovom trhu (USD na spotovom trhu nakúpime lacnejšie než predstavuje  cena futures v čase nákupu futures). Ak naopak USD posilnil, zisk na trhu futures bude kompenzovaný stratou z nákupu USD na spotovom trhu (USD na spotovom trhu nakúpime drahšie než je cena futures v čase nákupu futures). Ostatne termínové obchody vznikli práve z potreby krytia pozícií.

  • Ziskový výnos

    Ziskový výnos sa počíta ako podiel zisku po zdanení a trhovej kapitalizácie podniku. Použiteľnosť ziskového výnosu je obmedzená rovnako ako pri dividendovom výnose. Dve spoločnosti sa môžu líšiť v dátume vykazovania a zisky sa môžu vzťahovať na rôzne obdobia. Často sa publikuje recipročná hodnota ziskového výnosu označovaná ako pomer P/E, t. j. pomer momentálnej trhovej ceny akcie podniku k zisku podniku pripadajúceho na jednu akciu.

  • Zmenky

    Podľa právnej teórie je zmenka definovaná ako cenný papier, obsahujúci zákonom presne vymedzené náležitosti, hlavne bezpodmienečný záväzok alebo príkaz vystavovateľa zaplatiť stanovenú finančnú sumu v určitom čase, na určitom mieste a zabezpečujúce jej právoplatnému majiteľovi právo vyžadovať toto plnenie od toho, kto sa na zmenke podpísal.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia